Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MKS-u Strzelce Op. 17-06-2020r., godz.18.00

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Op., które odbędzie się 17 czerwca 2020 roku o godz. 17.45 ( pierwszy termin ), o godz. 18.00 ( drugi termin ) w hali sportowej PSP nr 1 przy ulicy Kozielskiej 34 w Strzelcach Opolskich. Serdecznie zapraszamy! UWAGA!!! Bardzo prosimy wszystkich uczestników zebrania do przestrzegania regulaminu korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich w okresie pandemii koronowirusa COVID 19 obowiązującego od 18 maja 2020 do odwołania!!!

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – przywitanie zaproszonych gości.
  2. Powołanie protokolanta Walnego Zebrania i przyjęcie programu.
  3. Przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego, i Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia:

– sprawozdania z działalności klubu

– sprawozdania finansowego za 2019r.

– sprawozdania Komisji Rewizyjnej

– programu działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej na kolejny sezon

– ustalenia kwoty składki członkowskiej

– udzielenia absolutorim ustępującemu Zarządowi

5. Dyskusja – sprawy różne.

6. Wybór nowych władz klubu.

– uchwała w sprawie nowego składu Zarządu MKS Strzelce Op. i Komisji Rewizyjnej

7. Przerwa w obradach – czas na wybranie, spośród członków nowego Zarządu, prezesa MKS Strzelce Op. – ogłoszenie decyzji.

8. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *