KOMUNIKAT dot. przetwarzania danych osobowych w MKS Strzelce Op.

KOMUNIKAT dotyczący przetwarzania danych osobowych w MKS Strzelce Op..

 

Szanowni Państwo,

Każdy z Państwa podpisując Deklarację Członka Klubu MKS Strzelce Opolskie za siebie i swoje dziecko podpisywał klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jej treść brzmi następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Klubu (zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. nr 133, poz.883).

W związku z wprowadzeniem w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jesteśmy zobowiązani do udzielenia Państwu następujących informacji.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa i dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email oraz wizerunku) jest:

MKS Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34,

adres e-mail:mosstrzelce@interia.pl,

NIP: 7561727602, REGON: 530987875

2. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w naszym  Klubie są:

a) Członkowie Zarządu Klubu i pani Anna Bolechowska

b) Członkowie Komisji Rewizyjnej

c) Trenerzy

Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych w tajemnicy.

3. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Klubu.

Dane osobowe przetwarzane są przy okazji:

a) zgłaszania zawodników w Związkach Sportowych, na mecze, zawody i turnieje (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres),

b) podawania Ośrodkom wypoczynkowym list uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub (imię i nazwisko, data urodzenia),

c) sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji w Gminie Strzelce Opolskie (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zameldowania),

d) zgłaszania zawodników na badania lekarskie i do ubezpieczenia (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania),

e) tworzenia sprawozdań z zawodów (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek),

f) publikowania fotoreportaży z zajęć, meczów oraz obozów sportowych naszego Klubu (wizerunek).

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych   i promocji Klubu.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to: organizatorzy zawodów i turniejów, ośrodki wypoczynkowe, Gmina Strzelce Opolskie, PZU oraz firma księgowa. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyraźnie wskazanych przez administratora.

7. Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email) będą przetwarzane przez okres: od daty podpisania Deklaracji Członka do dnia wykreślenia z listy członków MKS STRZELCE OPOLSKIE.

8. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone czasowo.

 

Za Zarząd MKS Strzelce Opolskie

Andrzej Damaszek

Prezes MKS Strzelce Opolskie

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *